NAP

Wat is de NAPCheck?

Bent u van plan om een tweedehands voertuig te kopen? Maar u weet niet zeker of de geschiedenis en kilometerstand klopt ? Doe dan de NAP check op onze site en ontvang de Nationale Autopas. Hiermee worden al uw vragen beantwoord over de oude gegevens van uw voertuig

Waarom onze NAP Check?

Op deze site krijgt u makkelijk en goedkoop alle benodigde informatie. Ontvang nu een overzichtelijk rapport met de onderstaande informatie:

  • Correcte Kilometerstand Controleren
  • Schadeverleden
  • Eigenaren Historie
  • Gedetailleerde Waarde Informatie
  • Complete Voertuiginformatie

Uw voertuig

Kenteken  
Kmstand  

Uw voertuig

Kenteken  
Kmstand  
 
Naam  
E-mail

Uw voertuig

Kenteken  
Kmstand  
 
Naam  
E-mail

 

Stichting Nationale Auto Pas (NAP) zet is al sinds 1991 in voor het tegengaan van kilometerstandfraude. Op deze pagina vertellen wij jou alles over de NAP en laten wij zien hoe jij gebruik kunt maken van hun NAP database. Dankzij de NAP en de huidige Autopas en RDW database integratie kun jij jezelf beschermen tegen km stand fraude. Meer hierover op deze pagina.  

 

Alles wat je moet weten over de NAP

 

De afkorting NAP staat voor Nationale Auto Pas. De Nationale Auto Pas is een Nederlandse instantie die zich vanaf het jaar 1991 bezig hield met de voertuigen in ons land. Zo was de instantie vanaf het jaar 1991 verantwoordelijk voor het noteren van de kilometerstanden van voertuigen op de Nederlandse wegen, zodat er meer duidelijkheid was in de kilometerstanden van de voertuigen in ons land. Meer weten over de NAP? Op deze pagina lees je alles wat je over de nationale autopas moet weten. Zo lees je in op deze pagina wat de Nationale Auto Pas precies is, wat deze instantie doet, hoe de instantie ontstaan is, wat de missie en visie van de organisatie zijn en hoe de toekomst van de Nederlandse onafhankelijke instantie eruit zal zien. 

 

Wat is de nationale autopas?

 

De Nationale Autopas is een onafhankelijke instantie in ons land die zich vanaf het jaar 1991 bezig heeft gehouden met het verzamelen en archiveren van tellerstanden van voertuigen in ons land. Zo was de NAP niet alleen verantwoordelijk voor het verzamelen en noteren van deze tellerstanden, maar was de organisatie ook verantwoordelijk voor het archiveren van de gegevens om een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld te krijgen van de tellerstanden van de voertuigen in ons land. Het doel van het verzamelen van de tellerstanden? Meer inzicht geven in de voertuiggegevens van auto’s, zodat er minder mensen slachtoffer worden van tellerfraude door middel van een teruggedraaide tellerstand. Hoewel de Nationale Auto Pas de werkzaamheden met betrekking tot de tellerstanden van voertuigen altijd goed heeft uitgevoerd, is de instantie vanaf het jaar 2014 niet langer verantwoordelijk voor het verzamelen van de tellerstanden van voertuigen in ons land. De reden dat de NAP zich hier niet meer mee bezig houdt, heeft te maken met het feit dat deze taak nu is overgenomen door de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). De Nationale Auto Pas heeft nog wel een ondersteunende rol bij het verstrekken van inzicht in de tellerstand van Nederlandse voertuigen, maar is zelf niet meer verantwoordelijk voor de werkzaamheden die hierbij komen kijken. Zo is de RDW op dit moment de organisatie die de tellerstanden verzamelt en heeft de NAP tevens het databestand met oude tellerstanden aan de RDW overgedragen. 

 

De diensten van Nationale Auto Pas

 

Als we praten over de diensten van Nationale Auto Pas, is het belangrijk om een onderscheid te maken in de diensten die zij aanboden voor het jaar 2014 (toen de wetgeving veranderde) en na het jaar 2014. Daarom worden in onderstaande tekst twee situaties beschreven, waarbij er in de eerste situatie wordt gesproken over de diensten volgens de oude situatie en er in de tweede situatie wordt gesproken over de diensten van de NAP anno nu.

 

Oude situatie: voor 1 januari 2014

Voor NAP zijn werkzaamheden aan RDW overdroeg, had de instantie twee belangrijke werkzaamheden of diensten, namelijk:

  1. Het noteren van de tellerstanden van Nederlandse voertuigen in een grote openbare database. Zowel het verzamelen van de tellerstanden als het noteren en archiveren van de tellerstanden van Nederlandse voertuigen was een verantwoordelijkheid van Nationale Auto Pas. Ook het verstrekken van een NAP certificaat, ofwel een certificaat waar de juiste tellerstand van voertuigen in vermeld staat, was een taak van de NAP.
  2. Het geven van informatie over de tellerstanden in ons land. Zo gaf NAP onder andere voorlichting over het fenomeen tellerstandfraude, waarbij autobezitters in Nederland werden gewaarschuwd voor malafide garages en dealers die de tellerstanden van voertuigen terugdraaien.

 

Nieuwe situatie: na 1 januari 2014

Toen de wetgeving op 1 januari 2014 veranderde en de NAP bovenstaande werkzaamheden overdroeg aan de RDW, veranderden de werkzaamheden van de NAP. Op dit moment is de instantie dan ook niet meer verantwoordelijk voor bovenstaande werkzaamheden van de oude situatie, maar vervult de NAP slechts een ondersteunende rol bij het aanbieden van de NAP check. Zo zorgt de NAP er samen met de RDW voor dat autobezitters in ons land toegang hebben tot de oude database van de Nationale Auto Pas (die nu in het beheer is van de RDW) voor het uitvoeren van een NAP check. Kies je nu voor kenteken zoeken, dan doe je dit dus niet meer bij de NAP, maar bij de RDW. Zo is de website van de NAP niet meer toegankelijk en wijzen alle pagina’s door naar de website van de RDW, waar je meer mogelijkheden hebt om de .

 

De ontstaansgeschiedenis van de Nationale Auto Pas

 

De Nationale Auto Pas is een onafhankelijke instantie die opgericht is om autobezitters in Nederland te beschermen tegen zogeheten tellerfraude. Tellerfraude betreft het terugdraaien van de tellerstand van een voertuig, zodat dit voertuig voor een betere prijs verkocht kan worden en meer oplevert voor de verkoper van de auto. Voor de koper van de auto is dit natuurlijk alles behalve gunstig, want op deze manier wordt er een te hoog bedrag betaald voor een auto die van minder goede kwaliteit is dan gedacht werd. Op dit moment is er veel bekend over tellerfraude, maar vroeger was dit wel anders. Toen tellerfraude pas net ontstond, was men dan ook op zoek naar een manier om deze vorm van fraude de kop in te drukken. Op deze manier werd Nationale Auto Pas vanaf het jaar 1991 verantwoordelijk voor het beperken van tellerfraude, simpelweg door tellerstanden op te vragen, te noteren en te archiveren. Door autobezitters de mogelijkheid te geven tot het uitvoeren van een km check, was het mogelijk om de kilometerstand van een voertuig te controleren en te achterhalen of de nap kilometerstand van een voertuig wel realistisch was. De nap pas is dan ook voornamelijk opgericht uit een algemeen maatschappelijk probleem, namelijk het frauderen met de tellerstanden van voertuigen.  

 

 

De visie van de Nationale Auto Pas

 

De visie van de Nationale Auto Pas is het geheel bestrijden van tellerfraude in ons land. Dit betekent dat er helemaal geen sprake meer is van fraude met de tellerstanden van voertuigen, maar dat alle auto’s in Nederland een eerlijke en betrouwbare tellerstand op hun kilometerteller hebben staan. Daarnaast is de visie van de Nationale Auto Pas het straffen van de individuen die zich voorheen hebben bezig gehouden met het terugdraaien van kilometertellers, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat zij geen occasions meer kunnen verkopen. Tot slot is de visie van de Nationale Autopas dat alle autobezitters in Nederland op de hoogte zijn van de betekenis van tellerfraude, de mate waarin dit gebeurt en uiteraard de manier waarop zij tellerfraude kunnen voorkomen. Kennis is macht, dus als meer mensen kennis hebben van tellerfraude en de omvang van deze fraude is de kans groter dat ieder jaar steeds minder mensen slachtoffer worden van deze vorm van fraude.  

 

De missie van de Nationale Auto Pas

 

Waar de visie een droombeeld van de maatschappij aangeeft, is de missie van de organisatie wat realistischer. Zo is de missie van de Nationale Auto Pas het verbeteren van de markt van tweedehands auto’s door het aantal fraudegevallen met tellerfraude te verminderen. Meer informatie, minder slachtoffers van tellerfraude en meer tevreden autobezitters in plaats van veel onduidelijkheid, veel autobezitters die aan auto met teruggedraaide teller kopen en veel ontevreden autobezitters met spijt van hun aankoop.  

 

De toekomst van Nationale Auto Pas

 

Omdat de Nationale Auto Pas op dit moment niet meer verantwoordelijk is voor het noteren van de tellerstanden en het beheren van de database met tellerstanden, is het maar de vraag wat de toekomst van de Nationale Auto Pas zal zijn. Omdat de werkzaamheden van de organisatie op dit moment pas net zijn overgedragen aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer, is er op dit moment nog voornamelijk sprake van een periode met overlap. In deze overlappende periode is de NAP niet meer verantwoordelijk voor de werkzaamheden met betrekking tot het noteren van de tellerstanden van voertuigen, maar voert de organisatie nog wel ondersteunende werkzaamheden uit om de nieuwe taak zo vlekkeloos op te laten pakken door de RDW. Echter, als de RDW wat meer ervaring heeft met de werkzaamheden met betrekking tot de tellerstand van voertuigen, is het maar de vraag wat de Nationale Auto Pas gaat doen. Op dit moment zullen de ondersteunende werkzaamheden namelijk minder van toepassing zijn voor de organisatie, waardoor er wellicht een nieuw takenpakket gevormd moet worden voor de instantie of de instantie wellicht opgeheven moet worden. Kortom: op dit moment voert de NAP nog ondersteunende werkzaamheden uit voor de RDW om het overdragen van de werkzaamheden van de instantie zo vlekkeloos te laten verlopen, maar hoe de toekomst van de NAP eruit ziet is nog erg onduidelijk. Zo zullen de ondersteunende werkzaamheden langzaam maar zeker niet meer nodig zijn en is het op dat moment de vraag of de Nationale Auto Pas nog andere werkzaamheden toegewezen krijgt of zich laat opheffen. Hoe de toekomst van de Nationale Autopas er precies uit ziet, is dan ook nog vrij onduidelijk.  

 

Uw privacy is belangrijk voor napcheck.com. We respecteren uw privacy en die van andere gebruikers. Om deze reden zorgen wij ervoor dat alle persoonlijke items die aan ons worden verstrekt, met zorg worden behandeld. Oké‚ sluiten. Meer informatie
Privacy & Cookies Policy