RDW

Wat is de NAPCheck?

Bent u van plan om een tweedehands voertuig te kopen? Maar u weet niet zeker of de geschiedenis en kilometerstand klopt ? Doe dan de NAP check op onze site en ontvang de Nationale Autopas. Hiermee worden al uw vragen beantwoord over de oude gegevens van uw voertuig

Waarom onze NAP Check?

Op deze site krijgt u makkelijk en goedkoop alle benodigde informatie. Ontvang nu een overzichtelijk rapport met de onderstaande informatie:

 • Correcte Kilometerstand Controleren
 • Schadeverleden
 • Eigenaren Historie
 • Gedetailleerde Waarde Informatie
 • Complete Voertuiginformatie

Uw voertuig

Kenteken  
Kmstand  

Uw voertuig

Kenteken  
Kmstand  
 
Naam  
E-mail

Uw voertuig

Kenteken  
Kmstand  
 
Naam  
E-mail

 

 

Op deze pagina vindt je algemene informatie over de Rijksdienst voor het Wegverkeer en heb je de mogelijkheid om de tellerstand van een auto te controleren. Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen of toevoegingen dan horen wij deze graag.

 

De RDW: algemene informatie over deze instantie

 

Als je een auto in je bezit hebt, heb je wellicht al wel eens van de RDW gehoord of met deze instantie te maken gehad. De afkorting RDW staat voor Rijksdienst voor het Wegverkeer: een instantie die zich bezig houdt met diverse werkzaamheden in de mobiliteitssector. Meer weten over de RDW? Lees dan op deze pagina meer over de deze instantie, wat de organisatie doet, hoe de instantie ontstaan is en wat de visie, missie en toekomst van de instantie zijn.  

 

De RDW: een korte introductie

 

De RDW is een publieke dienstverlener die zich bezig houdt met diverse werkzaamheden in de mobiliteitssector in ons land. Zo ondersteunt de RDW diverse partners op het gebied van mobiliteit, zodat de mobiliteitssector in ons land zo goed mogelijk functioneert. Veel mensen denken dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer een onderdeel is van de overheid in ons land, maar dit is niet waar. De RDW is weliswaar een publieke dienstverlener, maar de instantie werkt wel onafhankelijk van de overheid in ons land. Meer over de diensten van Rijksdienst voor wegverkeer, lees je in onderstaande alinea.  

 

De diensten van de RDW

 

De Rijksdienst voor het Wegverkeer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse taken in ons land. Deze taken hebben stuk voor stuk te maken met het functioneren van de mobiliteitssector van ons land, wat betekent dat de RDW een belangrijke rol speelt om deze sector zo goed mogelijk te laten draaien. De belangrijkste verantwoordelijkheden van de RDW, zijn de volgende:

 1. Het toelaten van voertuigen en onderdelen van Nederlandse voertuigen op het Nederlandse en Europese wegennetwerk en op de Nederlandse en Europese markt voor auto’s en auto-onderdelen. Zo is de RDW onder andere verantwoordelijk voor het controleren van voertuigen en onderdelen op basis van de officiële eisen van toelating op de Nederlandse en Europese weg en markt.
 2. Het organiseren van toezicht en handhaving op het gebied van de wetten en regels met betrekking tot de Nederlandse mobiliteitssector.
 3. Het registreren van voertuiggegevens en het opslaan van deze gegevens, zodat autobezitters in Nederland en andere partijen altijd inzicht hebben in de voertuiggegevens van voertuigen in ons land.
 4. Het verstrekken van informatie over zaken die actueel zijn of op een andere manier van belang zijn in de mobiliteitssector van ons land. Hierbij kun je denken aan informatie die fraude moet bestrijden, maar ook aan informatie over nieuwe wetten en regels in ons land.
 5. Het afgeven van documenten met betrekking tot voertuigen in ons land, zoals een kentekenbewijs voor een Nederlands voertuig, het rijbewijs en het APK-formulier.

 

In het algemeen worden bovenstaande taken van de RDW samengevat in vier zogeheten kerntaken, ofwel vier centrale verantwoordelijkheden waar de RDW zich mee bezig houdt. De vier kerntaken van de RDW op basis van bovenstaande verantwoordelijkheden, zijn de volgende:

 

 1. Toelating: ofwel het toelaten van voertuigen en voertuigonderdelen op de Nederlandse en Europese weg en markt.
 2. Toezicht en controle: het organiseren van streng toezicht op de door de RDW erkende bedrijven en het uitoefenen van controle op de technische staat van Nederlandse voertuigen.
 3. Registratie en informatieverstrekking: het verzamelen, opslaan, bewerken en beheren van voertuiggegevens, autobezitters en voertuigdocumenten in de RDW database en het verstrekken van informatie aan belanghebbenden.
 4. Documentafgifte: het afgeven van documenten die noodzakelijk zijn voor voertuigen of eigenaren.

 

Deze kerntaken voert de Rijksdienst voor het Wegverkeer overigens niet alleen uit, maar worden uitgevoerd in samenwerking met andere partners. Eén van deze partners is de Nationale Autopas ofwel de NAP (Nationale Auto Pas): een organisatie die voor de RDW verantwoordelijk was voor het registreren van voertuiggegevens en het verstrekken en openbaar maken van deze gegevens. Nu de NAP deze taak aan de RDW heeft overgedragen, helpt de NAP deze instantie om de taak op de beste manier uit te voeren. Meer over de Nationale Autopas en RDW database integratie lees je hier. Wil je nu achterhalen wat de tellerstand van een voertuig is, dan voer je een RDW check uit om te achterhalen wat de RDW kilometerstand van een auto is. De NAP check is dus eigenlijk verleden tijd en is op dit moment vervangen door de RDW online kilometercheck. Toch blijft men de naam NAP check wel gebruiken omdat het duidelijk een betrouwbaar en bekend imago heeft. De NAP check en het bijbehorende NAP certificaat blijven voorlopig nog onderdeel van een betrouwbare auto verkoop.  

 

 

De ontstaansgeschiedenis van de RDW

 

De Rijksdienst voor het Wegverkeer is al ontstaan in het jaar 1949. Op dat moment waren er nog de Technische Dienst van de Rijksverkeersinspectie en het Bureau Inschrijvingen Motorrijtuigen en Aanhangwagens van Rijkswaterstaat. De Technische Dienst was verantwoordelijk voor de keuring en inspectie van bussen, taxi’s en stoomlocomotieven, terwijl het Bureau Inschrijvingen Motorrijtuigen en Aanhangwagens verantwoordelijk was voor het inschrijven van Nederlandse voertuigen. Om ervoor te zorgen dat er één organisatie kwam met beide verantwoordelijkheden en dat er een algemene procedure kwam voor het controleren, inspecteren en inschrijven van voertuigen, is de RDW opgericht. In het jaar 1951 startte het afgeven van kentekens in ons land. Vanaf dit moment is de registratie van deze kentekens ondergebracht bij de RDW, zodat er één organisatie verantwoordelijk was voor het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot de registratie van kentekens. Op dit moment viel de RDW nog onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waar de instantie nauw mee samenwerkte. Echter, in het jaar 1996 is de RDW verzelfstandigd tot zogeheten Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Vanaf dit moment is de instantie dan ook geen onderdeel meer van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, maar heeft de instantie zijn eigen verantwoordelijkheden. Op dit moment is de RDW veel groter dan de instantie vroeger was. Dit komt omdat het Nederlandse voertuigenpark ontzettend is gegroeid, waardoor de omvang van het werk van de instantie automatisch meegroeide. Daarnaast heeft de RDW meer taken gekregen, waardoor de RDW van nu eigenlijk nauwelijks nog lijkt op de RDW die in het jaar 1949 werd opgericht.  

 

De visie van de RDW

 

De visie van de RDW is het creëren van een mobiliteitssector die volledig op rolletjes loopt. Dit betekent niet alleen dat alle werkzaamheden in de sector naar behoren worden uitgevoerd, maar ook dat er geen problemen meer ontstaan in de sector. Hierbij kun je denken aan fraude met autopapieren, maar ook aan bijvoorbeeld tellerfraude. Door diverse werkzaamheden uit te voeren, wil de RDW deze problemen in de mobiliteitssector effectief aanpakken. Het ideaalbeeld is dan ook dat de werkzaamheden zo goed zijn uitgevoerd, dat er eigenlijk helemaal geen problemen meer zijn in de sector en dat de werkzaamheden van de RDW in feite overbodig zijn geworden. Tot slot is ook het optimaal ondersteunen van partners een visie van de RDW, simpelweg omdat de RDW een perfecte partner wil zijn voor diverse partijen in de mobiliteitssector van ons land.  

 

De missie van de RDW

 

De missie van de Rijksdienst wegverkeer, zoals de instantie deze zelf heeft opgesteld, is de volgende: ‘RDW, partner in mobiliteit’. Deze missie slaat op het feit dat de RDW voornamelijk ondersteunende werkzaamheden uitvoert in de mobiliteitssector en hierbij diverse partners ondersteunt bij het uitvoeren van werkzaamheden en taken. De missie van de RDW is dan ook om zich te ontwikkelen tot de perfecte partner in mobiliteit voor diverse partijen, zodat de Nederlandse mobiliteitssector op de beste manier functioneert.  

 

De toekomst van de RDW

 

De toekomst van de Rijksdienst voor het Wegverkeer ziet er rooskleurig uit. Als uitvoerder van diverse taken in de mobiliteitssector heeft de RDW namelijk altijd voldoende werk en is de hoeveelheid werk van de organisatie door de jaren heen zelfs alleen maar gestegen. Waar de organisatie voorheen enkel bepaalde verantwoordelijkheden had, is het aantal verantwoordelijkheden van de RDW op dit moment namelijk rap gestegen en is er sprake van een grote drukte bij de organisatie. De reden dat de RDW een rooskleurige toekomst voor zich heeft, heeft te maken met twee feiten:

 

 1. Het aantal auto’s in Nederland stijgt ieder jaar weer en dit lijkt een ontwikkeling voor de lange termijn te zijn. Zo zijn er steeds meer huishoudens met twee auto’s, terwijl veel mensen vroeger nog niet één auto in hun bezit hadden. De mobiliteitssector in ons land is dan ook volledig in ontwikkeling in positieve zin en hier heeft de RDW ook direct mee te maken.
 2. Het aantal verantwoordelijkheden van de instantie stijgt. Zo was de NAP voorheen nog verantwoordelijk voor het noteren, beheren en archiveren van tellerstanden van Nederlandse voertuigen, maar is deze taak in 2014 door de RDW overgenomen. Ook op het gebied van Autopas en RDW is de RDW dan ook een groeiende organisatie.

 

Waar de toekomst van de NAP er nog vrij onduidelijk uit ziet door het slinkende aantal taken en verantwoordelijkheden van de organisatie, is er bij de RDW dus juist sprake van een stijging in het aantal taken en verantwoordelijkheden. En omdat de mobiliteitssector in de nabije toekomst alleen nog maar meer lijkt te groeien, is de kans groot dat deze stijging in het aantal werkzaamheden in de toekomst alleen maar voort zal zetten en dat de RDW een rooskleurige toekomst tegemoet gaat. Mogelijk krijgt de RDW zelfs meer taken dan de instantie op dit moment heeft, maar dit is op dit moment nog niet duidelijk.

 

 

 

 

Uw privacy is belangrijk voor napcheck.com. We respecteren uw privacy en die van andere gebruikers. Om deze reden zorgen wij ervoor dat alle persoonlijke items die aan ons worden verstrekt, met zorg worden behandeld. Oké‚ sluiten. Meer informatie
Privacy & Cookies Policy